Unit 5: Where do you live?

Unit 5: Where do you live?

ANH NGữ SINH ĐộNG BÀI 41 where do you live Chủ đề của bài học hôm nay là câu Where Do You Live? Bạn ở đâu? Bài học hôm nay chú trọng về cách nói chuyện về tình trạng nơi ở, và đời sống của mình, housing and living conditions. Cũng nghe lại bảng mẫu …

Unit 4: Do You like soccer?

Unit 4: Do You like soccer?

Anh Ngữ sinh động bài 92. Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English, bài 92; Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Do You Like Baseball? Bạn có thích môn dã cầu (bóng chày) không? This lesson focuses on sports …