Unit 1 I’m very pleased to meet you

Unit 1 I’m very pleased to meet you

Phần Dịch sang tiếng Anh và đọc theo:(Translate to English AND Read)

Đoạn 1.

Nam:  Anh David, Chào Anh (Suggestion: Hello)

 

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 2.

Nam: Lâu rồi không gặp anh. Dạo này and có khoẻ không?(Suggestion: time/see/how/have/you/been doing/lately)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 3.

David: Cảm ơn. Tôi khoẻ. Còn Anh? (Suggestion:thank/you/ Okay/and you)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 4.

Nam: Cảm ơn. Tôi bình thường. Xin lỗi. Tôi xin giới thiệu với anh, đây là Liêm, bạn tôi (suggestion: thank you/good/excuse me/ I’d like to/introduce to you/this is Liam/my friend)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 5.

David: Chào Cô! Tên tôi là David. Rất hân hạnh được gặp cô.(Suggestion: hello/my name/david/it’s Nice to meet you)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 6.

Liên: Chào anh! Anh là người Mỹ, phải không? (Suggestion: hello/american)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 7.

David: Không phải. Tôi là người Anh (Sugesstion: British)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 8.

Nam: Tôi khát quá! Chúng ta đi uống cà phê đi! (Suggestion: So thirsty/Let’s go drink/ some coffee)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:Total point: