Unit 3: Is Vietnamese difficult?

Unit 3: Is Vietnamese difficult?

Nhân viên: Chào anh. Anh muốn hỏi gì? (hint: what’s/question/please)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Tom: Chào chị. Chúng tôi muốn tìm một nhà khách hay một khách sạn nhỏ gần trung tâm thành phố. (hint: miss/looking for/guest house/ near/city center)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Tom: Chị có thể giới thiệu cho chúng tôi một khách sạn tốt không? (hint: can/recommend/hotel)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Nhân viên: Hà Nội có nhiều khách sạn du lịch. Khách sạn Bờ Hồ ở trung tâm thành phố đep lắm nhưng thường đông khách. (hint: many/tourist hotels/ in the city center/so/ often crowded)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Nhân viên: Thanh niên thường chọn khách sạn Hòa Bình hoặc nhà khách Tháp Rùa. (hint: young guys/choose/peaceful hotel/turtle tower guest house)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Richard: Khách sạn Hòa Bình như thế nào? (hint: what’s/peaceful/like)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Nhân viên: Khách sạn này lớn và đẹp lắm. Nó gần bờ Hồ Hoàn Kiếm trên phố Bà Triệu. (hint: big/very beautiful/near/returned sword lake/on)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Richard: Còn nhà khách Tháp Rùa? (hint: how about/turtle tower)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Nhân viên: Nhà khách này nhỏ và yên tĩnh. (hint: guest house/peaceful)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Tom: Nhà khách này có đắt không? (hint: this/expensive)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Nhân viên: Không đắt lắm (hint: not very)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Tom: Tốt lắm. Chị làm ơn cho chúng tôi đặt 1 phòng đôi ở nhà khách Tháp Rùa trong hai tuần (hint: please/book us/ in/ for)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Nhân viên: Dạ, vâng ạ. (hint: Sir)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Tom: Cảm ơn chị.

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Nhân viên: Không có gì. (hint: welcome)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:Total point: