Unit 14: Dating Game

Unit 14: Dating Game

PHẦN 1: NGHE HIỂU

LISTENING FOR COMPREHENSION

What things are most important to you in a date or marriage partner? Rank the top four ideas in order of importance to you.


1. 1. Ryan is _______ years old.

 
 
 

2. 2. What does Ryan do for a living?

 
 
 

3. 3. Ryan enjoys __________ in his free time.

 
 
 

4. 4. Nate is ______ years old.

 
 
 

5. 5. Nate enjoys ______________.

 
 
 

6. 6. Nate likes women who __________.

 
 
 

7. 7. Charles is _________ years old.
A. 27
B. 28
C. 29

 
 
 

8. 8. What does Contestant 3 do for a living?

 
 
 

9. 9. In his free time, he ________________.
A. goes hiking in the mountains
B. reads many types of books
C. takes care of animals

 
 
 

10. 10. He likes women who _________.
A. speak different languages
B. enjoy sports and exercise
C. are good in the kitchen

 
 
 

Question 1 of 10


PHẦN 2: DỊCH BÀI

Game Show Host: Hello, everyone and welcome to the Dating Game, where men and women meet the people of their dreams. Now, let’s have our contestants introduce themselves, and then Sarah can ask some questions. Here we go. Contestant number one.

Ryan: Hi, Sarah. My name is Ryan, nd I’m 27 years old, and I work as a doctor at City Hospital. I enjoy reading books on history, hiking with my dog, Amelia, and eating Japanese food. I also like a woman who loves adventure, is open to new ideas, and likes discussing world politics and government.

Game Show Host: Okay. Well, thank you, Ryan. Let’s go on to Contestant Number 2.

Nate: Hi. I’m Nate. I’m 24 years old, and I am a guitar player in a rock band. I love traveling to new countries, watching action movies, and playing video games with my friends. And I love women who like my music, don’t mind loud rock music, and a person who loves a good cheeseburger over the grill. I think I’m the man for you.

Game Show Host: Well, thank you Nate. That’s Contestant Number 2. Let’s go on to Contestant Number 3.

Charles: Hello. My name is Charles. I’m 29 years old, and I teach English at the University of Utah. In my free time, I enjoy mountain biking, gardening, and raising chickens in my back yard. I also help feed the homeless once a week. I also speak three languages, and I prefer women who have a good sense of humor, and cook all kinds of food, and who find joy in serving others.

Game Show Host: Well, there we have it. Three contestants. And we will have Sarah ask these contestants questions after right after this commercial break.

[/su_spoiler]

Hướng dẫn gửi bài Dịch cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài Dịch làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

HIỂN THỊ PHẦN DỊCH TỪ GOOGLE

Game Show Host: Xin chào, tất cả mọi người và chào mừng đến với Game hò, nơi mà những người đàn ông và phụ nữ gặp gỡ người dân của những giấc mơ của họ. Bây giờ, chúng ta hãy có thí sinh của chúng tôi giới thiệu bản thân họ, và sau đó Sarah có thể hỏi một số câu hỏi. Ở đây chúng tôi đi. Thí sinh số một.
Ryan: Hi, Sarah. Tên tôi là Ryan, nd tôi 27 tuổi, và tôi làm việc như một bác sĩ tại bệnh viện thành phố. Tôi thích đọc sách về lịch sử, leo núi với con chó của tôi, Amelia, và ăn thức ăn Nhật Bản. Tôi cũng giống như một người phụ nữ yêu cuộc phiêu lưu, mở cửa cho những ý tưởng mới, và thích thảo luận về chính trị thế giới và chính phủ.

Game Show Host: Được rồi. Vâng, cảm ơn bạn, Ryan. Hãy đi vào Số thí sinh. 2

Nate: Hi. Tôi Nate. Tôi 24 tuổi, và tôi là một người chơi guitar trong ban nhạc rock. Tôi yêu đi du lịch đến các quốc gia mới, xem phim hành động, và chơi trò chơi với bạn bè của tôi. Và tôi yêu phụ nữ người thích âm nhạc của tôi, không nhớ nhạc rock lớn, và một người yêu một cheeseburger tốt trên vỉ nướng. Tôi nghĩ tôi là người đàn ông dành cho bạn.

Game Show Host: Vâng, cảm ơn bạn Nate. Đó là số thí sinh 2. Hãy đi vào Số thí sinh. 3

PHẦN 3: NGHE - ĐỌC THEO - PHÁT ÂM ĐỂ MÁY NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI

LISTENING-READING FOR PRONUNCIATION PRACTICE- READING FOR SPEECH RECOGNITION

3A: Phần Nghe  và đọc theo:(LISTEN AND REPEAT)


NOTE: To submit your result please register an account HERE

NOTE:  để có thể lưu điểm trên hệ thống bạn cần đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản tại đây

Đoạn 1.


Read:

Hello, everyone and welcome to the Dating Game,

Your result:


Đoạn 2.


Read:

where men and women meet the people of their dreams.

Your result:


Đoạn 3.


Read:

Now, let's have our contestants introduce themselves,

Your result:


Đoạn 4.


Read:

and then Sarah can ask some questions

Your result:


Đoạn 5.


Read:

Here we go. Contestant number one

Your result:


Đoạn 6

Read:

Hi, Sarah. My name is Ryan, nd I'm 27 years old, and I work as a doctor at City Hospital

Your result:


Đoạn 7


Read:

I enjoy reading books on history, hiking with my dog, Amelia, and eating Japanese food

Your result:


Đoạn 8


Read:

I also like a woman who loves adventure, is open to new ideas,

Your result:


Đoạn 9


Read:

and likes discussing world politics and government..

Your result:


Đoạn 10


Read:

Okay. Well, thank you, Ryan. Let's go on to Contestant Number 2.

Your result:


Đoạn 11


Read:

Hi. I'm Nate. I'm 24 years old, and I am a guitar player in a rock band.

Your result:


Đoạn 12


Read:

I love traveling to new countries, watching action movies, and playing video games with my friends

Your result:


Đoạn 13


Read:

And I love women who like my music, don't mind loud rock music,

Your result:


Đoạn 14


Read:

and a person who loves a good cheeseburger over the grill. I think I'm the man for you

Your result:


Đoạn 15


Read:

Well, thank you Nate. That's Contestant Number 2. Let's go on to Contestant Number 3.

Your result:


Đoạn 16


Read:

Hello. My name is Charles. I'm 29 years old, and I teach English at the University of Utah.

Your result:


Đoạn 17


Read:

In my free time, I enjoy mountain biking, gardening, and raising chickens in my back yard

Your result:


Đoạn 18


Read:

I also help feed the homeless once a week.

Your result:


Đoạn 19


Read:

I also speak three languages, and I prefer women who have a good sense of humor,

Your result:


Đoạn 20


Read:

and cook all kinds of food, and who find joy in serving others.

Your result:


Đoạn 21


Read:

Well, there we have it. Three contestants.

Your result:


Đoạn 22


Read:

And we will have Sarah ask these contestants questions after right after this commercial break.

Your result:


Total point:


source:esl-lab.com

 
 

 

PHẦN 4: HỌC THUỘC VÀ GHI ÂM LẠI/MEMORIZING AND RECORDING

CẢM ƠN CÁC BẠN – PHẦN 4  ĐANG HOÀN THIỆN.

Nội dung bài học gồm TEXT và Audio được trích dẫn từ: http://www.esl-lab.com/