Unit 15: DVD Movie Rentals

Unit 15: DVD Movie Rentals

PHẦN 1: NGHE HIỂU

LISTENING FOR COMPREHENSION

LISTENING FOR COMPREHENSION

Many people like to rent DVDs or videos for entertainment. Others like to buy DVDs either at a store or online. Write down as many types of movies that you can. Discuss your preferences for each type of movie (e.g., love, like don’t like, can’t stand, hate).

1. Action:

 
 

2. Comedies:

 
 

3. Foreign:

 
 

4. Love:

 
 

5. Horror:

 
 

Question 1 of 5

PHẦN 2: DỊCH BÀI

Man: Hey, Kathy. I’m thinking about renting a movie for tonight’s party, and I want to know what kind of movies you like.

Woman: Okay. What kind of movies do you have in mind?

Man: Well, what about action movies?

Woman: Ah, I don’t really like action movies. Too much violence.

Man: Okay, do you like comedies?

Woman: Now, I do enjoy comedies.

Man: Fine. Well, what do you think of horror movies or love stories?

Woman: Uh . . . I’m not really crazy about horror movies, but love stories are often fun to watch. Oh, and I really like foreign films, too.

Man: Okay. I’ll go to the video store and see what I can find. Thanks.

[/su_spoiler]

Hướng dẫn gửi bài Dịch cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài Dịch làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

HIỂN THỊ PHẦN DỊCH TỪ GOOGLE

 

Man: Hey, Kathy. Tôi đang suy nghĩ về thuê một bộ phim dành cho tiệc tối nay, và tôi muốn biết những loại phim mà bạn thích.
Người phụ nữ: Được rồi. Những loại phim nào bạn có trong tâm trí?

Man: Vâng, những gì về phim hành động?

Người phụ nữ: Ah, tôi không thực sự thích phim hành động. Quá nhiều bạo lực.

Man: Được rồi, bạn thích phim hài?

Người phụ nữ: Bây giờ, tôi làm thưởng thức phim hài.

Man: Fine. Vâng, những gì bạn nghĩ về phim kinh dị hay những câu chuyện tình yêu?

Người phụ nữ: Uh. . . Tôi không thực sự điên rồ về các bộ phim kinh dị, nhưng những câu chuyện tình yêu thường là thú vị để xem. Oh, và tôi thực sự thích bộ phim nước ngoài, quá.

Man: Được rồi. Tôi sẽ đi đến các cửa hàng video và xem những gì tôi có thể tìm thấy. Cảm ơn.

PHẦN 3: NGHE - ĐỌC THEO - PHÁT ÂM ĐỂ MÁY NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI

LISTENING-READING FOR PRONUNCIATION PRACTICE- READING FOR SPEECH RECOGNITION

3A: Phần Nghe  và đọc theo:(LISTEN AND REPEAT)


NOTE: To submit your result please register an account HERE

NOTE:  để có thể lưu điểm trên hệ thống bạn cần đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản tại đây

Đoạn 1.


Read:

Hey, Kathy. I'm thinking about renting a movie for tonight's party, and I want to know what kind of movies you like

Your result:


Đoạn 2.


Read:

Okay. What kind of movies do you have in mind?

Your result:


Đoạn 3.


Read:

Well, what about action movies?

Your result:


Đoạn 4.


Read:

Ah, I don't really like action movies. Too much violence

Your result:


Đoạn 5.


Read:

Okay, do you like comedies?

Your result:


Đoạn 6

Read:

Now, I do enjoy comedies.

Your result:


Đoạn 7


Read:

Fine. Well, what do you think of horror movies or love stories?

Your result:


Đoạn 8


Read:

Uh . . . I'm not really crazy about horror movies, but love stories are often fun to watch. Oh, and I really like foreign films, too.

Your result:


Đoạn 9


Read:

Okay. I'll go to the video store and see what I can find. Thanks.

Your result:


Total point:


source:esl-lab.com

PHẦN 4: HỌC THUỘC VÀ GHI ÂM LẠI/MEMORIZING AND RECORDING

CẢM ƠN CÁC BẠN – PHẦN 4  ĐANG HOÀN THIỆN.

Nội dung bài học gồm TEXT và Audio được trích dẫn từ: http://www.esl-lab.com/