Unit 16: Eye Glasses for You

Unit 16: Eye Glasses for You

PHẦN 1: NGHE HIỂU

LISTENING FOR COMPREHENSION

Eyeglasses are very important to many people around the world. Now, you will hear a tape recorded message of one eyewear store. You would normally hear such a message if you called the store after hours. What kind of information would you expect to hear?


1. What is the name of the store?

 
 
 

2. What time does the store open on Wednesday?

 
 
 

3. What day is the store closed?

 
 
 

4. How much would you pay for this store’s main product on Saturday if it cost $100 during the rest of week?

 
 
 

Question 1 of 4


PHẦN 2: DỊCH BÀI

“Hello and thank you for calling American Vision, this area’s finest store in eyeglasses for you and your family. Our store hours are Monday to Friday, 8:00 AM to 5:30 PM. We’re open Saturdays until six. Closed on Sundays.

Please visit our store on Saturday for an additional 20% off on our already low prices on all brands of eyewear. And remember: eye exams are free.”

[/su_spoiler]

Hướng dẫn gửi bài Dịch cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài Dịch làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

HIỂN THỊ PHẦN DỊCH TỪ GOOGLE

 

“Xin chào và cảm ơn bạn đã gọi Vision Mỹ, cửa hàng tốt nhất của khu vực này trong kính mắt cho bạn và gia đình bạn. Giờ cửa hàng của chúng tôi là từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8:00-17:30. Chúng tôi đang mở cửa các ngày thứ Bảy cho đến sáu. Được đóng vào Chủ Nhật.

Hãy ghé thăm cửa hàng của chúng tôi vào ngày thứ Bảy cho thêm 20% trên giá đã thấp của chúng tôi trên tất cả các thương hiệu của kính. Và hãy nhớ: khám mắt được tự do “.

PHẦN 3: NGHE - ĐỌC THEO - PHÁT ÂM ĐỂ MÁY NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI

LISTENING-READING FOR PRONUNCIATION PRACTICE- READING FOR SPEECH RECOGNITION

3A: Phần Nghe  và đọc theo:(LISTEN AND REPEAT)


NOTE: To submit your result please register an account HERE

NOTE:  để có thể lưu điểm trên hệ thống bạn cần đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản tại đây

Đoạn 1.


Read:

Hello and thank you for calling American Vision

Your result:


Đoạn 2.


Read:

store in eyeglasses for you and your family

Your result:


Đoạn 3.


Read:

Our store hours are Monday to Friday, 8:00 AM to 5:30 PM.

Your result:


Đoạn 4.


Read:

We're open Saturdays until six. Closed on Sundays.

Your result:


Đoạn 5.


Read:

Please visit our store on Saturday for an additional 20% off on our already low prices on all brands of eyewear

Your result:


Đoạn 6

Read:

And remember: eye exams are free

Your result:source:esl-lab.com

 
 

 

PHẦN 4: HỌC THUỘC VÀ GHI ÂM LẠI/MEMORIZING AND RECORDING

CẢM ƠN CÁC BẠN – PHẦN 4  ĐANG HOÀN THIỆN.

Nội dung bài học gồm TEXT và Audio được trích dẫn từ: http://www.esl-lab.com/