Unit 18: Getting Around Tokyo

Unit 18: Getting Around Tokyo

PHẦN 1: NGHE HIỂU

LISTENING FOR COMPREHENSION


1. Where does the man want to go?

 
 
 

2. How much is the train fare?

 
 
 

3. Where should the man get on the train?

 
 
 

4. How often do the trains come?

 
 
 

5. Where should the man get off the train?

 
 
 

Question 1 of 5

 

PHẦN 2: DỊCH BÀI

Man: Let me see now. Which train do I need to get on?

Woman: Excuse me. Do you need any help?

Man: Yes, I want to go to Tokyo Tower, but I’m really lost. This is my first visit to Japan, so I have no idea on how to ride the trains.

Woman: First, you need to buy a ticket to your destination. [Um-HUH] From here, it’s a hundred and thirty yen.

Spoiler title

Hướng dẫn gửi bài Dịch cho thầy chỉnh sửa:

Bước 1: Bạn Viết bài Dịch làm vào ô dưới đây:

Bước 2: Ấn vào Live chat, nhập thông tin .
Coppy nội dung đã ghi và Paste gửi bài:

HIỂN THỊ PHẦN DỊCH TỪ GOOGLE

PHẦN 3: NGHE - ĐỌC THEO - PHÁT ÂM ĐỂ MÁY NHẬN DIỆN GIỌNG NÓI

LISTENING-READING FOR PRONUNCIATION PRACTICE- READING FOR SPEECH RECOGNITION

3A: Phần Nghe  và đọc theo:(LISTEN AND REPEAT)


NOTE: To submit your result please register an account HERE

NOTE:  để có thể lưu điểm trên hệ thống bạn cần đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản tại đây

Đoạn 1.


Read:

Let me see now. Which train do I need to get on?

Your result:


Đoạn 2.


Read:

Excuse me. Do you need any help?

Your result:


Đoạn 3.


Read:

Yes, I want to go to Tokyo Tower, but I'm really lost. This is my first visit to Japan, so I have no idea on how to ride the trains.

Your result:


Đoạn 4.


Read:

First, you need to buy a ticket to your destination. Um-HUH From here, it's a hundred and thirty yen.

Your result:


Đoạn 5.


Read:

A hundred thirty yen. Okay.

Your result:


Read:

Then, get on the Hibiya Subway Line at platform number 4.

Your result:


Đoạn 7


Read:

Number 4, alright. Oh, and how often do the trains come around this time of day?

Your result:


Đoạn 8


Read:

Usually, they come about every six minutes or so.

Your result:


Đoạn 9


Read:

Alright. And where do I get off the train.

Your result:


Đoạn 10


Read:

Get off at Kamiyacho Station, three stops from here. The sign at the station is written in English, so you'll be able to read it.

Your result:


Đoạn 11


Read:

Three stops. Got it. Thanks for your help

Your result:


Đoạn 12


Read:

No problem. Good luck.

Your result:


 

Total point:


source:esl-lab.com

 
 

 

PHẦN 4: HỌC THUỘC VÀ GHI ÂM LẠI/MEMORIZING AND RECORDING

CẢM ƠN CÁC BẠN – PHẦN 4  ĐANG HOÀN THIỆN.

Nội dung bài học gồm TEXT và Audio được trích dẫn từ: http://www.esl-lab.com/

Leave a Reply