Unit 2: Can vs can’t và học âm /ae/

Unit 2: Can vs can’t và học âm /ae/

Can vs can’t và học âm /ae/

Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc

Lý thuyết: can: khe(àn) , can’t: khe(an) (t

Can âm cuối là /n/ là phụ âm hữu thanh thì ta sẽ đọc kéo dài,chậm hơn âm can’t, đặc biệt bạn phải dùng dấu huyền

Còn âm can’t là kết thúc âm /t/ là phụ âm vô thanh nên ta phải đọc nhanh, dứt khoát hơn ân Can, bên cạnh một lý do đọc nhanh dứt khoát là do can’t là ý nghĩa phủ định nên luôn được đọc cao, giống như: wouldn’t hay là don’t

Read:

can

can : khe(àn)

Your result:Read:

can't you

can't: khe(an)t

Your result:Read:

Yes, I can

Your result:Read:

No, I can't

Your result:Read:

I can talk to you tomorrow

Your result:Read:

I can't tell you about my plan now

Your result:


Total point: