Unit 4: CHỊ CÓ MUỐN XEM BỨC ẢNH GIA ĐÌNH TÔI KHÔNG Do you want to see a photograph of my family?

Phần Dịch sang tiếng Anh và đọc theo:(Translate to English AND Read)

Đoạn 1.

Hoa: Chị ở Việt Nam bao lâu rồi?

(Suggestion: How long/ have you been/ in Vietnam)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 2.

Mary: Năm tháng rồi. Đây là lần đầu tiên tôi xa gia đình lâu như vậy.

?(Suggestion: 5 months/ already. This is the first time/ I’ve been away/ from my family /for so long)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 3.

Hoa: Quê chị ở đâu?

(Suggestion:Where is / hometown)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 4.

Mary: Tôi ở miền Nam nước Anh, ở thành phố biển Brighton. Còn chị Hoa, quê của chị ở đâu?

(suggestion: I’m/ in  southern England, Brighton/ the ocean city. How about you/ where is your hometown?)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 5.

Hoa: Tôi sinh ra tại một làng nhỏ ở miền Bắc Việt Nam. Tỉnh Hà nam

.(Suggestion: I was born/ in a small village/ of north Vietnam. Ha nam province)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


 

Đoạn 6.

Mary: À, thế à.? (Suggestion: Oh, is that so?)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 7.

Hoa: Gia đình chị có đông không?

(Sugesstion: Is /your family/ big?)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 8.

Mary: Đông. Chị có muốn xem bức ảnh gia đình tôi không?

(Suggestion: Yes, /it is. Do you want/ to see /a photo/ of my family)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 9.

Hoa: Có chứ!

(Suggestion:Yes, of course)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 10.

Mary: Đây là toàn thể gia đình tôi – nhân dịp sinh nhật của mẹ tôi. Đây là bố mẹ tôi, bên cạnh là anh tôi và chị tôi.

(Sugesstion: This is my whole family/ on the occasion /of my mother’s birthday. Here are my parents/next to them /is my older brother/ and older sister”)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 11.

Hoa: Người già ngồi bên cạnh chị Mary là ai?

(Suggestion: Who/ is that old man/ sitting next/ to Mary)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 12.

Mary: À, đó là ông ngoại của tôi. Ông 78 tuổi rồi nhưng bây giờ ông đã mất(

Suggestion:  that’s  my paternal grandfather. He is 78 years old, but he died now)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 13.

Hoa: Còn bà của chị?

(Sugesstion: How about/ your grandmother)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 14.

Mary: Bà của tôi thì còn sống. Chị Hoa có bao nhiêu anh chị em?

(Suggestion: My grandmother/ is still alive. How many brothers/ and sisters /do you have?)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 15.

Hoa: Tôi có một em gái và một em trai.

(Suggestion: I have /one younger sister/ and one younger brother)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 16.

Mary: Thế thì Hoa là con cả trong gia đình!

(Suggestion: So/ are you the oldest child /in the family)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


 

Đoạn 17.

Hoa: Đúng thế. Còn Mary là con út trong gia đình à?

(Suggestion: Yes/ that’s right. Are you/ the youngest child/ in the family)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 18.

Mary: Con út nghĩa là gì?

(Suggestion: What does it mean)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:


Đoạn 19.

Hoa: Con út nghĩa là con nhỏ nhất trong gia đình.

(Suggestion: it means/ the youngest child /in the family)

Translate this Vietnamese sentence to English then read it

Your result:Total point: