webcam models22

A webcam model is someone who is live streaming on the Internet with an actual live webcam feed to view. Often times, a webcam model will perform sexual acts on offer online, like masturbation, stripping, or other sex acts for payment, products, or even attention. They might also sell copies of their live performances online. …

Unit 10: Tiếng Anh có dấu(Âm cuối/ending sounds)- Video giúp khả năng nghe lên 200% công lực:

Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc https://www.youtube.com/watch?v=kQ2YCEP0yoo Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cố Kết thúc một từ là phụ âm vô thanh thì ta dùng dấu nặng ‘’.’’ Kết thúc một từ là phụ âm hữu thanh hay nguyên âm thì ta dùng …
You need to listen then type down what you hear 1. Why didn’t you answer the phone last night? Your result: Check your mark 2. I was taking a bath when it rang. Your result: Check your mark 3. It was hot last night. Your result: Check your mark 4. That’s a good idea. Your …
Part 3 Unit 1 Starter Dictation

Part 3 Unit 1 Starter Dictation

You need to listen then type down what you hear (W) https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/05/03-1-3-Part.mp3 Ow! My tooth really hurts! Your result: Check your mark (M) https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/05/32.mp3 Mary, you’ve had a toothache for over a week. You should go to the dentist. Why don’t you make an appointment? Your result: Check your mark (W) https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/05/33.mp3 I can’t. I …
Part 2 Unit 1 Starter Dictation

Part 2 Unit 1 Starter Dictation

You need to listen then type down what you hear Setence 1: https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/04/1.mp3 I have a headache Do we have any aspirin? Your result: Check your mark 1A https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/04/11.mp3 Look in the medicine cabinet in the bathroom Your result: Check your mark 1B https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/04/12.mp3 She is on her way home. Your result: Check your mark …
Part 1 Unit 1 Starter Dictation

Part 1 Unit 1 Starter Dictation

You need to listen then type down what you hear Setence 1A: https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/04/01-1-1-mp3cut.net_.mp3 This is a picture of a motorcycle Your result: Check your mark Setence 1B: https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/04/2.mp3 This is a picture of a chair Your result: Check your mark Setence 1C: https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2017/04/3.mp3 This is a picture of a wheelchair. Your result: Check your mark …

TRỊ BỆNH MẤT GỐC Ở TUỔI 16+ (NÓI ĐƯỢC TIẾNG ANH TRONG 3 THÁNG TỪ MẤT GỐC, HIỆU QUẢ CHO HỌC VIÊN DƯỚI 70 TUỔI)

📣📣 TRỊ BỆNH MẤT GỐC Ở TUỔI 16+ 🚫🚫 (BÀI CỦA MR NATE GIÁM ĐỐC ANH NGỮ LESH) (GIAO TIẾP TỐT TIẾNG ANH TRONG 3 THÁNG TỪ MẤT GỐC, HIỆU QUẢ CHO HỌC VIÊN DƯỚI 70 TUỔI) 🤔❓ Một câu hỏi muôn thuở, đặc biệt của hàng tỷ người trên hành tinh muốn chinh phục …

Unit 9: Mother, honey, love, but, cut /ʌ/

Unit 9: Mother, honey, love, but, cut /ʌ/

Bài thực hành chạy tốt trên trình duyệt Chrome hoặc Cốc Cốc https://www.youtube.com/watch?v=69fRGp-r_Bk&feature=youtu.be Lý thuyết 1.  a: mother/'mʌðə/ Phiên âm sai: (ma Dờ) Phiên âm đúng: /mâ Dờ(ờ-r)/ 2.  o: honey/'hʌni/ Phiên âm sai : /honi/ Phiên âm đúng:  /hân nì/ 3. ơ: love/'lʌv/ Phiên âm sai: /láp,lớp/ Phiên âm đúng: /lâ(ập) (v/ 4. â: but/'bʌt/ …