Unit 10: Did you go out last Saturday? What did you wear yesterday?

Unit 10: Did you go out last Saturday? What did you wear yesterday?

  BÀI 6 education https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2016/12/06.mp3   Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English bài 6. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này Larry sẽ giới thiệu với quí vị phần Functioning in business Anh Ngữ thương mại do cô Elizabeth phụ trách. “Functioning in Business” …