Unit 3: What’s in your bag? Is this your book?

Unit 3: What’s in your bag? Is this your book?

Anh Ngữ sinh động bài 31 saying numbers on at https://lab.lesh.vn/wp-content/uploads/2016/12/31.mp3 Đây là chương trình Anh ngữ Sinh động - New Dynamic English - bài thứ 31. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là phần LANGUAGE FOCUS—BACK BUILD UP OF LONG SENTENCES = tập nói …