Unit 6: Từ vựng Gia đình l l Relatives

Unit 6: Từ vựng Gia đình l l Relatives

Read: Son /Xâ(ần) (n/ Your result: Push to talk Read: Younger brother /y-iâng gờ brua Dờ/-->D tròn môi Your result: Push to talk Read: Grandmother /G-ruen mờ Dờ(ờ-r)/ Your result: Push to talk Read: Grandfather /Gruen phà (Dờ)(ờ-r)/ Your result: Push to talk Read: father /Phe(a) Dờ(ờ-r)/ Your result: Push to talk Read: Mother /Mâ …