Cuộc thi SV Tài năng Anh Ngữ ĐH VĂN HÓA

3A: Phần Nghe  và đọc theo:(LISTEN AND REPEAT)

Đoạn 1.

Randall:

Question number  1

Listen to this sentences

Sentence:hello today I'm interviewing Joshua on his experiences going to a Japanese school

Then repeat

You speak: Bạn được ... Điểm

Bạn không phát âm được, hãy Click vào đây hỏi thầy Mr. Nate: