Home

GENERAL LISTENING QUIZZES

MEDIUM

Lesson 1: A Student Credit Card

Lesson 2: A Healthy Lifestyle

DIFFICULT

Lesson 1: 72-Hour Emergency Kit

Lesson 2: A Free Cell Phone!

CUỘC THI GOOGLE VOICE PHÁT ÂM SINH VIÊN HÀ NỘI 2016

giai-thuong-google-voice

PHẦN THI: 

 

Nghe  và đọc theo:(LISTEN AND REPEAT)


NOTE: To submit your result please register an account HERE

NOTE:  để có thể lưu điểm trên hệ thống bạn cần đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản tại đây

Đoạn 1.

Read:

Hello today I'm interviewing Joshua on his experiences going to a Japanese school

Your result:


Đoạn 2.

Read:

Now Joshua, what time do you go to school?

Your result:


Đoạn 3.

Joshua: Eight O’clock.

Randall: Eight O’clock. And do you go by yourself, or on a school bus?

Read:

8 O'clock. 8 O'clock. And do you go by yourself, or on a school bus?

Your result:


 

Đoạn 4.

Joshua: No, I have a group that goes with me.

Randall: So you go with a group?

Joshua: Uh-huh.

Read:

No, I have a group that goes with me. So you go with a group? Uh-huh.

Your result:


 

Đoạn 5.

Randall: Now what kinds of things do you take to school?

Read:

Now what kinds of things do you take to school?

Your result:


Đoạn 6.

Joshua: I take my taiso fuku, that is gym clothes, and I take my backpack and my books [ Oh, okay. ] and stuff like that.

Read:

I take my taiso fuku, that is gym clothes, and I take my backpack and my books. Oh, okay,and stuff like that.

Your result:


Đoạn 7

Randall: Okay and what is the first thing you do when you get to school?

Joshua: We do “kiritsu, rei.”

Randall: “Kiritsu” and “rei.” Now what are those?

Read:

Okay and what is the first thing you do when you get to school? We do kiritsu, rei. Kiritsu and rei. Now what are those?

Your result:


 

Đoạn 8.

Joshua: It means “stand up, bow.”

Randall: Stand up and bow.

Joshua: Uh-huh.

Read:

It means stand up, bow. Stand up and bow. Uh-huh.

Your result:


 

Đoạn 9.

Randall: And what do you study at school?

Read:

And what do you study at school?

Your result:


Đoạn . 10

Joshua: We study kokugo, that is writing and reading and stuff like that [ Okay], and sansu, that’s math. [ Okay. ]. And, let’s see . . . , we do gym too.

Read:

We study kokugo, that is writing and reading and stuff like that Okay, and sansu, that's math. Okay. . And, let's see . . . , we do gym too.

Your result:


 

Đoạn 11.

Randall: Okay, and where do you eat lunch? Do you have a lunchroom or cafeteria?

Read:

Okay, and where do you eat lunch? Do you have a lunchroom or cafeteria?

Your result:


 

Đoạn 12.

Joshua: No, we eat in our classroom.

Randall: You eat in your classroom! [ Yeah. ]. Oh wow. That is very interesting. Now what time do you come home from school?

Read:

No, we eat in our classroom.You eat in your classroom! Yeah.Oh wow. That is very interesting. Now what time do you come home from school?

Your result:


Đoạn 13.

Joshua: We come home sometimes at 3:00 and sometimes at 2:00.

Randall: Okay, well thank you very much Joshua.

Joshua: You’re welcome.

Read:

We come home sometimes at 3 and sometimes at 2 . Okay, well thank you very much Joshua. You're welcome.

Your result:


Total point:

Click to open LEADERBOARD of this test

 
 

 

Hướng dẫn:Bạn đăng ký để bắt đầu chơi.Các bạn ấn nút” Push to talk”, đọc đoạn TEXT để nhận điểm, sau đó ấn nút “Submit your score” để gửi điểm hiện tại của bạn lên hệ thống (điểm được gửi lên sau sẽ thay thế điểm cũ).

Lưu ý:
–  Phần mềm hiện hỗ trợ tốt nhất trên CHROME
–  Bạn cần nói gần Mic và tránh tiếng ồn để đạt được điểm tốt nhất.

Bạn không phát âm được, hãy Click vào đây hỏi thầy Mr. Nate: