Bảng Quy Đổi Giải Thưởng

Sau đây là Bảng Quy đổi giải thưởng từ điểm số dành được.

khuyen-mai-lab

Địa điểm các Cơ sở của Trung Tâm Ngoại Ngữ LESH

Cơ sở 1: 31 Giải Phóng. Phone: 043.852.8421

Cơ sở 2: 181 Chùa Láng. Phone: 04.2216.4444

Cơ sở 3: Số 6 ngõ 2 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy. Phone: 04.224.33.888