Unit 3: Is Vietnamese difficult?

Unit 3: Is Vietnamese difficult?

Nhân viên: Chào anh. Anh muốn hỏi gì? (hint: what’s/question/please) Translate this Vietnamese sentence to English then read it Hello. what's your question please? Your result: Push to talk Tom: Chào chị. Chúng tôi muốn tìm một nhà khách hay một khách sạn nhỏ gần trung tâm thành phố. (hint: miss/looking for/guest house/ near/city center) …
Unit 1 I’m very pleased to meet you

Unit 1 I’m very pleased to meet you

Phần Dịch sang tiếng Anh và đọc theo:(Translate to English AND Read) Đoạn 1. Nam:  Anh David, Chào Anh (Suggestion: Hello)   Translate this Vietnamese sentence to English then read it Hello David Your result: Push to talk Đoạn 2. Nam: Lâu rồi không gặp anh. Dạo này and có khoẻ không?(Suggestion: time/see/how/have/you/been doing/lately) Translate …